Friday, May 11, 2007

Renungan Untuk Para Wanita

Saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat
Renungan khususnya untuk para wanita dan dirisendiri.....
Sayidina Ali ra menceritakan suatu ketika melihatRasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalukeduanyabertanya mengapa Rasulmenangis.
Beliau menjawab, "Pada malam aku di-isra'-kan,akumelihatperempuan-perempuan yang sedang disiksadenganberbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa akumenangis. Karena,menyaksikan mereka yang sangat berat danmengerikan siksanya.
Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yangdilihat ayahandanya.
"Akulihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknyamendidih.Aku lihat perempuan digantung lidahnya,tangannyadiikat ke belakang dantimah cair dituangkan ke dalam tengkoraknya.Aku lihat perempuan tergantang kedua kakinyadengan terikat tangannyasampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dankalajengking. Dan aku lihat perempuan yang memakan badannyasendiri, di bawahnyadinyalakan api neraka. Serta aku lihat perempuanyang bermuka hitam,memakan tali perutnya sendiri.Aku lihat perempuan yang telinganya pekak danmatanya buta, dimasukkan kedalam peti yang dibuat dari apineraka, otaknya keluar dari lubang hidung,badannya berbau busuk karenapenyakit sopak dan kusta. Aku lihat perempuan yang badannya seperti himar,beribu-ribu kesengsaraandihadapinya. Aku lihat perempuan yangrupanya seperti anjing, sedangkan api masukmelalui mulut dan keluar dariduburnya sementara malikat memukulnya denganpentung dari api neraka,"kata Nabi.
Fatimah Az-Zahra kemudian menanyakan mengapamereka disiksa seperti itu?
*Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, adapunmereka yang tergantungrambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanitayang tidak menutuprambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki yangbukan muhrimnya.
*Perempuan yang digantung susunya adalah isteri yang 'mengotori' tempat tidurnya.
*Perempuan yang tergantung kedua kakinya ialahperempuan yang tidak taatkepada suaminya, ia keluar rumah tanpaizin suaminya, dan perempuan yang tidak mahu mandi suci dari haid dan nifas.
*Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah karena ia berhias untuk lelaki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpatorang lain.
*Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka karena ia memperkenalkan dirinya kepada orang yang kepada orang lain bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya.
*Perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya keatas ubun-ubunnya diulurkan ular dan kalajengking padanya karena ia bisa shalat tapi tidak mengamalkannya dan tidak mau mandi junub.
*Perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah tukang umpat dan pendusta.
*Perempuan yangmenyerupai anjing ialah perempuan yang suka memfitnah dan membenci suami."
Mendengar itu, Sayidina Ali dan Fatimah Az-Zahrapun turut menangis. Dan inilah peringatan kepada kaum perempuan.

No comments:

Firman Allah S.W.T
"Dan sesungguhnya akan Kami berikan cubaan kepadamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang SABAR"